Nieuws

Nieuws 


15.04.2020   Verruiming SBI codes voor TOGS aanvraag

Er is besloten dat meer ondernemers TOGS kunnen aanvragen.

Door deze uitbreiding kunnen de volgende groepen nu ook een beroep doen op TOGS:

- tattooshops

- kleine mkb-winkeliers

- taxi's

- agrarische bedrijven met een camping of verhuur van vakantiehuisjes

- zorgondernemingen, waaronder tandartsen en fysiotherapeuten

- toeleveranciers van eet- & drinkgelegenheden of (culturele) evenementen

Controleer dus aan de hand van je kvk-nummer nogmaals of je (nu wel) recht hebt op de tegemoetkoming.

Aanvragen kan tot en met 26 juni 2020 via RVO.04.04.2020   Wat betekent het corona-virus voor uw bedrijf?

Inmiddels heeft het conrona-virus iedereen in zijn greep. Werkenden vrezen hun baan, ondernemers vrezen hun bedrijf. Gelukkig bestaan er een aantal maatregelen om de ondernemers te steunen. Welke zijn dat?


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

- voor werkgevers met tenminste 20% omzetverlies over een periode van 3 maanden v.a. 01.03.2020

- aan te vragen via UWV.nl

aanvraag voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en een voorschot. UWV voert de regeling uit.

Aanvragen kan vanaf 6 april 2020. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in 3 termijnen als hun aanvraag is goedgekeurd.


Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract

- voor werkgevers

- via www.belastingdienst.nl/coronavirus


Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en zzp'ers (Tozo)

- voor zelfstandig ondernemers

- via de eigen gemeente aan te vragen

Maximaal €1500 netto per maand als inkomensondersteuning. Via deze regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen.


Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

- Voor ondernemingen die op 15 maart 2020 ingeschreven bij KvK stonden met SBI codes: 

   • 47.xxx, 55.xxx, 56.xxx, 59.xxx, 79.xxx, 82.xxx, 85.xxx, 91.xxx, 92.xxx, 93.xxx, 96.xxx

Krijgt u de melding dat uw bedrijf niet in aanmerking komt? Dit komt omdat de SBI code van uw bedrijf niet als hoofdactiviteit stond aangemerkt stond. U kunt dit wijzigen via www.rvo.nl

- via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona


Belastingen

Deblokkeren G-rekening

- alle ondernemers die personeel uitlenen

- via www.belastingdienst.nl/coronavirus

Verlaging invorderings- en belastingrentes

- voor alle ondernemers

- gaat automatisch

Wijziging voorlopige aanslag

- voor alle ondernemers

- via mijnbelastingdienst.nl (zakelijk)

Uitstel toerismebelasting

- voor bedrijven in horeca- en vrijetijdbranche

- via de eigen gemeente aan te vragen

Uitstel van betaling belastingen (3 maanden)

- voor alle ondermers

- aanvragen via de Belastingdienst 


Kredieten       Let op: geld lenen kost geld!

Verruiming Borgstelling MKB (BMKB)

- voor ZZP en MKB

- via eigen kredietverstrekker

Lenen onder gunstigere voorwaarden. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.


Borgstellingskrediet Landbouw (BL)

- voor agrarische ondernemers

- via eigen kredietverstrekker


Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO regeling)

- MKB en grootbedrijf

- via eigen kredietverstrekker

Een onderneming kan minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen om bankleningen en - garanties te krijgen.


Qredits (kredietverstrekker)

- voor zelfstandigen en MKB

- via www.qredits.nl

In het kort biedt Qredits het volgende: 6 maanden uitstel van aflossing, renteverlaging naar 2%, aanvraag krediet versoepeld


Bron: Kvk coronaloket 18.10.2019   Nieuwe regels Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 verandert de KOR. Wat houdt dit in het kort in?

De huidige KOR geeft u recht op aftrek op btw indien u minder dan €1883,-- aan btw hoeft te betalen.

De nieuwe KOR:

 • geeft u ontheffing van de btw bij een omzet van €20.000 of lager
 • geldt ook voor stichtingen, verenigingen en BV's


Heeft u, of verwacht u een omzet van meer dan €20.000? Dan geldt de nieuwe KOR niet voor u, u blijft gewoon uw btw-aangiften indienen (let op: vanaf 01.01.20120 geldt wel uw nieuwe btw-identificatienummer).


Voor de nieuwe KOR zijn er 3 situaties van toepassing:


1. Dient u momenteel (per maand of kwartaal) btw-aangiften in?

 Voorwaarde: Geldt alléén voor omzet minder dan €20.000

 •  Geen btw-aangiften indienen
 •  Geen btw-facturen verzenden naar uw klanten
 •  Geen teruggave van betaalde btw

U vraagt de nieuwe KOR voor 20.11.2019 aan via het volgende formulier:

Melding omzetbelasting KOR

Later aanmelden kan, dan schuift het tijdvak voor de nieuwe KOR-deelneming op.


Heeft u zich aangemeld voor de KOR, maar krijgt, of verwacht u toch meer omzet dan €20.000 ?

Dan meldt u zich eenvoudig weer af bij de Belastingdienst via het volgende formulier:

Afmelding omzetbelasting KOR


2. Heeft u ontheffing administratieve verplichtingen of geen btw-identificatienummer?

Geen verschil, u hoeft geen actie te ondernemen. KOR is dan automatisch voor u van toepassing.


3. U wilt u bedrijf starten ná 1 januari 2020

Voor u is het belangrijk dat u concept cijfers gaat maken.

 • Verwacht u een omzet van €20.000 of meer, dan is de KOR niet voor u van toepassing.
 • Verwacht u een omzet van minder dan €20.000? Vraag dan zodra u uw btw-identificatienummer heeft ontvangen de nieuwe KOR aan.

U leest de voorwaarden en actiepunten bij stap 1 hierboven beschreven.


Wilt u meer informatie, of hulp bij aanvraag van de nieuwe KOR? Neemt u dan contact op.01.10.2019   Nieuw btw-identificatienummer

Binnenkort worden de brieven verzonden met het nieuwe btw-identificatienummer.

Waarom? Omdat in het oude btw-identificatienummer je BSN nummer te herleiden is, en dat is in strijd met de wet op privacy van persoonsgegevens (de nieuwe AVG)

Wat wordt er van u verwacht? U dient uw oude btw-identificatienummer te veranderen in uw nieuwe btw-identificatienummer vanaf 01.01.2020.

Dit doet u onder andere op uw facturen, en indien van toepassing; in uw handtekening onder uw mail en brieven en uw website.

Voor communcatie met de Belastingdienst blijft u wel het oude btw-identificatienummer gebruiken, gooi deze daarom niet zomaar weg.01.10.2018   Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019.

Het kabinet heeft de wijziging van het btw-tarief opnemen in het Belastingplan 2019.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.


Wat gaat er wijzigen?

 • prijzen van goederen en diensten;
 • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.
 • Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.


Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.


Wilt u goed voorbereid zijn, of wilt u in 2019 hulp bij de aanpassing van uw administratie?

Neemt u dan contact op.

  01.01.2016   Nooit meer een aangifte vergeten

  Als ondernemer hebt u vast veel aan uw hoofd.

  Om te zorgen dat u uw btw-aangifte niet vergeet, vindt u hieronder enkele handige tips en hulpmiddelen op een rijtje:

  • Zoek de aangiftemomenten op bij Uiterste inlever- en betaaldatums btw-aangifte. U kunt deze dan alvast in uw agenda zetten.
  • Op de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) vindt u een beveiligd gedeelte, hier kunt u uw e-mailadres opgeven voor de herinnering per e-mail.
  • Download de Btw-Alert (vervangt de sms-service) en plan tijd in om aangifte te doen op een moment dat het u uitkomt.

  U mag eerder aangifte doen dan betalen, als uw betaling maar op tijd is.

  De Btw-Alert kunt u gratis downloaden in PlayStore en iTunes.


  01.01.2015   Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

  Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij administratie.

  Voorbeelden hiervan:

  •     kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen

  •     financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek

  •     tussentijds gemaakte controleberekeningen

  •     ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen

  •     bankafschriften

  •     contracten, overeenkomsten en andere afspraken

  •     agenda's en afsprakenboeken

  •     correspondentie

  •     software en databestanden  01.01.2014 Overzicht over digitale gegevens

  Door belangrijke mailtjes en digitale rekeningen te ordenen en te bewaren, houdt u overzicht.

  Een aantal mogelijkheden:

  • Print rekeningoverzichten of mailtjes en bewaar ze in de papieren map met tabbladen.
  • Maak een map 'administratie' op de computer aan met hierin deelmapjes, bijvoorbeeld 'salaris', 'energie', 'telefoon’ etc. Hierin bewaart u gedownloade rekeningen als pdf of als word-bestand waarin u de inhoud van een mailtje hebt gekopieerd.
  • Maak in uw emailaccount mapjes aan waarin u belangrijke mailtjes bewaart.
  • Zorg dat u en uw partner in uw gezamenlijke e-mailaccount administratie map kunnen.
  • Wilt u alle rekeningoverzichten digitaal? Scan de papieren versies of maak er een foto van. Bewaar ze op uw computer in het juiste mapje.
  • Zorg dat u regelmatig een 'back-up' maakt, zodat de belangrijke gegevens bewaard blijven.
  • Registreer uw digitale codes op een voor u handige plek.  01.01.2013 Hoelang moet u uw administratie bewaren?

  Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

  Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de Belastingdienst heeft bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie.

  Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens.

  Daarbij moet u denken aan:

  •             het grootboek

  •             de debiteuren- en crediteurenadministratie

  •             de voorraadadministratie

  •             de in- en verkoopadministratie

  •             de loonadministratie

  De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

  Na deze termijn vragen de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.  01.01.2012   Administratie vóór de start van uw bedrijf

  Voor de start van uw bedrijf maakt u waarschijnlijk al kosten,voor inkoop of voor promotie bijvoorbeeld.

  Deze aanloopkosten mag u van de fiscus als bedrijfskosten aftrekken.

  Ook de uren die u heeft gemaakt voor de start van uw onderneming tellen mee voor het urencriterium.

  Dit is bijvoorbeeld handig voor de zelfstandigenaftrek.   01.02.2011   Teruggave hypotheekrente

  Als u in loondienst bent of heeft u een uitkering, dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie loonheffing in op uw loon of uitkering. Hierbij houdt de werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening met al uw persoonlijke omstandigheden.

  Mogelijk heeft u recht op een heffingskorting of heeft u aftrekposten zoals hypotheekrente, betaalde alimentatie, ziektekosten of giften. Als dat zo is, betaalt u te veel belasting. Dit kunt u terug ontvangen en daarop hoeft u niet te wachten tot – bijvoorbeeld – de belastingaangifte over 2016, die u begin 2017 moet doen.

  Door een verzoek om een voorlopige teruggaaf (VT) in te vullen krijgt u alvast een voorschot op de

  teruggaaf waar u recht op hebt.


  Hoogte van de voorlopige teruggaaf

  De hoogte van de voorlopige teruggaaf wordt vastgesteld aan de hand van uw aanvraag VT. Afhankelijk van de hoogte van de aftrekposten krijgt u in het betreffende belastingjaar maandelijks een voorschot op de teruggaaf waar u recht op hebt. Indien u een te hoge voorlopige teruggaaf aanvraag zult u het in de aangifte over het belastingjaar terug moeten betalen


  Uitbetalen van de voorlopige teruggaaf

  De voorlopige teruggaaf waar u recht op hebt, wordt uitgekeerd gedurende het resterende aantal maanden van het jaar. Hebt u bijvoorbeeld recht op een teruggaaf van € 2.700 en de Belastingdienst gaat het uitkeren per april van het belastingjaar, dan krijgt u in de maanden april tot en met december maandelijks € 300 uitgekeerd.

  Jaarlijks wordt de voorlopige teruggaaf door de Belastingdienst verlengd, gebaseerd op de (laatst) ingediend verzoek.

  Als de hoogte van uw inkomen en/of aftrekposten gewijzigd is, kunt u de voorlopige teruggaaf aan te (laten) passen.


  Wijzigen voorlopige teruggaaf gedurende het jaar

  U kunt gedurende het jaar een nieuw verzoek voorlopige teruggaf indienen.

  Door een nieuw verzoek in te dienen, treedt deze in de plaats van de eerder ingediende.

  Het nieuw vastgestelde bedrag aan teruggave zal verrekend worden

  met de reeds uitbetaalde teruggaaf bedragen. 


  Administratie & Adviesbureau Noord: Uw hulp bij administratie!